21. 11. 2015 - Závěrečná schůze

Na závečné schůzi obvykle hodnotíme právě končící rok. Stejně tomu bylo i letos. Kromě krátkého komentáře ke každé akci letošního roku jsme kladně zhodnotili rozšíření našeho spotrovmího klubu o další (již čtvrtý) oddíl Sportovního rybaření. Na schůzi byli pozváni i zástupci Spolku Rejta, ale dostavil se pouze jeden zástupce, který pro nás neměl žádné informace o možné spolupráci v nadcházející době. Celkově jsem rok 2015 zhodnotili jako povedený, s tím, že osvědčené akce budeme opakovat i v roce 2015, dále se budeme účastnit i akcí pořádaných jiným spolky, tak jak tomu bylo i v roce 2015. V roce 2015 se pokusíme vymyslet nějakou další akci. Děkujeme všem členům, kteří přiložili svou ruku a pomohly s organizací jednotlivých akcí.