Poslední? Masopust na Rejtech - Komentář

Pozvánka Komentář Fotografie

  Blížící se prodej Kulturního domu Rejta nám zkomplikoval letošní Masopust. Již v době přípravy (prosinec 2011) jsme nevěděli, jestli Masopust bude nebo ne. Nakonec jsme dostali příslib, že se KD Rejta nabídne k prodeji až po uskutečnění Masopustu a dalších akcí. Pustili jsme se tedy do přípravy, ale jak to tak bývá, nic nemůže být jednoduché. Všichni máme ještě v paměti nedávné mrazy. I když je v topném systému na sále KD nemrznoucí směs, došlo k mírnému zamrznutí. Týden před masopustem jsme opět stáli před otázkou "Bude Masopust nebo ne?". Nakonec se povedlo vše rozmrazit a s konečnou platností bylo rozhodnuto: "Masopust se bude konat".
   Od ledna jsme se scházeli na nácviku koledy, ne že bychom si to nepamatovali z minulých let, ale opakování je matka moudrosti. Na posledních schůzkách jsme připravili sál a opravili klobouky a ostatní nutnou výbavu koledy.
   Tak už je to tady. Bylo 18. února 2012, šest hodin ráno, a my jsme se sešli v hostinci "Na tahu" na oblíbené snídani. Dali jsme si polévku nebo párek. Vyslechli jsme si poslední organizační pokyny a vydali jsme se do KD Rejta, kde začalo obvyklé našívání koledníků a líčení masek. Po úvodním kolečku na sále jsme dostali povolení od pana starosty a vydali jsme se obcí.
  Letos šly s koledou všeho všudy tři masky, z toho dvě, dělostřelci a kominík jsou tradiční masky doprovázející každoročně naší koledu. I letos bylo méně stavení, kde nás uvítali. Dokonce se několikrát stalo, že když jsme se blížili ke stavení, svítilo se tam, jakmile jsme se přiblížili, zhaslo se a "nikdo nebyl doma".  Celý den bylo nádherné počasí a letos nám rozhodně zima nebyla. Ke konci "venkovní části" došlo k malé změně oproti předešlým letům, kdy jsme tradiční večeři v restauraci Na tahu přesunuli do kulturního domu. Kolem sedmé hodiny večerní jsme dorazili značně ušlapaní do sálu, kde jsme se převlékli a přezuli (do suchých a pohodlnějších bot), navečeřeli a pokračovali ve večerním programu. Večer jsme udělali opět několik koleček těm, kteří přes den nebyli doma, dále proběhl věneček a zábava končila nad ránem. Všichni jsme si koledu užili a doufáme, že si jí ještě někdy budeme moci zopakovat - uvidíme, jestli bude příští rok možné ještě využít kulturní dům na Rejtech nebo najdeme jiné řešení. 


Takový malý postřeh nakonec:
Podle našeho mínění jsou Rejta jednou z nejvíce se rozšiřujících částí Trhových Svinů. Stále se zde staví nové domy a tudíž i přibývají noví obyvatelé. Paradoxně každý rok ubývá míst, kde je masopustní koleda vítána. Je to smutné, věříme, že ne všichni musejí být nakloněni obdobným tradicím, ale na druhou stranu je smutné, když se ze vsi ozývají hlasy o tom, že je škoda, že zaniká támhleto a již se nepořádá tamto. Může brzy přijít doba, kdy ti, kteří neotvírali si budou pospolu notovat, že tady ve vsi "chcípnul pes" ani masopust tu není. Ona každá "sranda" něco stojí a tak i malý příspěvek je znát. Doufejme, že to takto nedopadne a že si lidé na Rejtech najdou k sobě cestičku. Doufejme, že i naše děti budou moci za několik let říci, když se jich někdo zeptá, proč se na Rejtech koná nějaká akce, že to je proto, že jejich tátové to taky takhle dělali a všichni si to náramně užívali. A oni taky chtějí, aby Rejta byla "ŽIVÁ" a ne, aby lidé na Rejtech jen "přežívali". - No a vvvvvo tom to je!!!!