8.4.2011 - Valná hromada - Pozvánka

POZVÁNKA - komentář níže

Dne 8. 4. 2011 se uskuteční Valná hromada SK Rejta, na které jako tradičně probereme loňský rok a představíme rok 2011. Valná hromada začne v 19:00 hodin v restauraci REJTA. Všichni jste vítáni.

Komentář
Valná hromada začala v 19:00. Valné hromady se zůčastnilo cekem 28 členů. Všechny body programu byly schváleny. Veškeré dokumenty týkající se všech valných hromad najdete v sekci SK Rejta - Současnost dole. V diskusi nám za naši činnost poděkoval i Rostislav Bušek. Přesto, že stále pořádáme více akcí a jsou stále více úspěšnější, nesl se touto valnou hromadou očekávaný nedostatek financí, který se bude muset odrazit na rozpočtu jednotlivých akcích. V případě, že můžete a chcete pomoci, kontaktujte nás.

Členové výkonného výboru
Členové výkonného výboru
členové SK Rejta
členové SK Rejta