12. 3. 2010 - Valná hromada

                  Komentář                 

V pátek 12. 3. 2010 jsme se sešli v hostinci Rejta (KD Rejta) abychom zhodnotili loňský rok a představili co chystáme v letošním roce. Valná hromada schválila zprávu o činnosti klubu za rok 2009, hospodaření za rok 2009, plán činnosti na rok 2010, stejně jako i rozpočet na tento rok. Od našich členů jsme obdrželi i cenné nápady na realizování dalších akcí.
       Děkujeme všem za účast na valné hromadě, těší nás Váš zájem o dění v naší obci. Děkujeme ještě jednou Všem, kdo nám během roku pomáhali s realizací akcí a účastnili se konaných akcích. Těšíme se na Vás při dalších akcích.