27. 6. 2010 - Dětský sportovní den

Pozvánka Komentář Fotografie

   Byl velice krásný den. Program ddivadloětského sportovního dne sliboval zajímavé odpoledne. Přestože se na hřišti neobjevila slíbená vojenská historická vozidla ani výcvik policejních psů, byl program dost nabitý. Zájem dětí předčil i ty nejsmělejší představy  organizátorů. Přivítali jsme více než 170 soutěžících dětských účastníků (nárůst o více než 50% oproti loňsku). V jednu chvíli bylo na hřišti SK Rejta okolo 500 osob. To byl rekord.  hasici

   Zkusili jsme nový model, kdy jsme vytvořili 10 stanovišť (např.: malování, skákání v pytlích, vzduchovka, přenášení pingpongového míčku, slalom s vodou, zdravověda, poznáváme přírodu, běh v gumovkách, zatloukání hřebíků). Po příchodu na hříště obdrželi všichni soutěžící startovní kartu, po jejím vyplnění dostali na startu igelitovou tašku na odměny a poté se vydali na cestu plnou poznání a zajímavých soutěží. Na každém stanovišti dostali odměnu a za každé tři absolvované soutěže dostali jednu cukrovou vatu. Když se opět vrátili na start se všemi razítky, obdrželi další odměnu.

   Jako zpestření programu se na hřišti objevil Honza Veselý se svým koněm a předvedl nám, jak umí pracovat s koněm a lasem. Po předvedení svých divadlodovedností ještě dlouho vozil nejen dětské zájemce na svém koni po hřišti. Dále následovala ukázka techniky dobrovolných hasičů z Trhových Svinů. Z celé ukázky byly pro děti nejatraktivnější hrátky v pěně. Po opětovném doplnění vody si děti užily i pořádnou vodní koupel, která se chvilkami proměnila ve vodní bitvu. Krásné odpoledne završilo vystoupení divadla KOS s pohádkou.

   Byli jme překvapeni velikým zájmem soutěžících, který nás velice těší. Pro příští rok pravděpodobně zachováme tento nový model dětského sportovního dne. V případě zájmu dobrovolníků připravíme více stanovišť. Máte-li zájem se příští rok podílet na organizaci některého ze stanovišť, napište nám na ZDE.

Nejvzdálenější účastníci byli například z Prahy nebo Tábora.

Partnery tohoto dne byly:

Stanislava Vágnerová
Kateřina Šimáčková (výuka cizích jazyků)

Děkujeme partnerům a všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení této akce.